Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu ekkoliffe.cz

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

EKKO SISTERS, s.r.o.
se sídlem: Nábřežní 506/24, 735 42  Těrlicko,

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, spisová značka C 79083 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 08299714, DIČ: CZ28280725 (nejsme plátci DPH),
zastoupená Kateřinou Vlčkovou (jednatel společnosti) a Kristýnou Štarkovou (jednatel společnosti)

číslo účtu: 2001653117/2010, účet vedený u Fio banky a.s.

Kontakty:

 • Telefon: +420 777 877 376 (Kateřina), +420 731482960 (Kristýna)
 • E-mail: ekkoliffe@gmail.com

· Kanceláře a doručovací adresa:         Hukvaldy č. 40, 739 46  Hukvaldy

                                                              

 

II. OBECNÉ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího), které vyplývají z kupní smlouvy mezi smluvními stranami. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím internetové objednávky nebo popřípadě prostřednictvím elektronické pošty. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží přes náš internetový obchod umístněný na stránce www.ekkoliffe.cz.

Kupujícím může být spotřebitel (§2 odst. 1 a) Zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele: fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo obchodník.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy. Odesláním své objednávky potvrzujete, že jste se se všeobecnými obchodnými podmínkami seznámili a v tomto znění je akceptujete. Všeobecné obchodní podmínky k takto potvrzené objednávce můžou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

Pokud se kterékoliv ustanovení kupní smlouvy stane neplatným, nepovede tato změna k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanovení. Místo neplatného ustanovení se použijí ustanovení všeobecně závazných právních předpisů upravující otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Každá ze smluvních stran souhlasí s tím, že učiní vše k přijetí jiného ustanovení, které svým obsahem a povahou nejlépe odpovídá zamýšlenému smyslu a rozsahu původního ustanovení.

III. OBJEDNÁVKA A ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupujícím v našem internetovém obchodě je každý zákazník, který potvrdí objednávku zboží prostřednictvím elektronického formuláře dostupného v našem e-shopu. Pro zákazníky s bydlištěm nebo sídlem v rámci České republiky je momentem potvrzení objednávky ze strany zákazníka uzavřená kupní smlouva, která je závazná pro obě smluvní strany. O uzavření kupní smlouvy Vám pošleme potvrzující e-mail.

Vaše objednávka bude u nás archivovaná za účelem plnění povinností z ní vyplývajících po dobu 5 let a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Odeslání objednávky je podmíněno potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů objednavatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv svou registraci zrušit zasláním požadavku na e-mail ekkoliffe@gmail.com.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností oběma smluvními stranami z ní vyplývajících.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodejní ceny jednotlivých produktů uvedených na stránkách našeho internetového obchodu jsou aktuální a platné. Prodejní cena zboží na stránkách našeho internetového obchodu nezahrnuje náklady na dodání, doběrečné, případně jiný poplatek, který může být do celkové ceny započítaný. Konečná cena včetně nákladů, kterou jste povinni uhradit, Vám bude zrekapitulována ještě před závazným odesláním objednávky. Faktura (daňový doklad o koupi zboží) Vám bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně na požádání přiložena k zásilce. Faktura zároveň slouží i jako záruční list a v některých případech jako dodací list. Potvrzením obchodních podmínek souhlasíte s elektronickým zasíláním faktur a daňových dokladů.

Zvýhodněné ceny zboží jsou vždy zřetelně označené. Platnost zvýhodněné ceny zboží trvá během trvání doby uvedené u této ceny nebo do vyprodání zásob tohoto zboží. Závazná cena objednávaného zboží je cena uvedena v objednávce po vložení do košíku.

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby

 • bankovním převodem – zdarma 
 • platební kartou prostřednictvím ComGate Payments, a.s. - zdarma

  Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

  Kontakt:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

 • dobírkou – poplatek 50 Kč  (kupní cenu zaplatíte přímo dopravci až při jeho doručení)

 

V. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A JINÉ POPLATKY

Objednané zboží, které je v našem internetovém obchodě označené jako dostupné, Vám bude doručeno prostřednictvím dopravce na dodací adresu v rámci České republiky v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky. Zásilky do zahraničí budou doručeny na základě individuální dohody.

Děláme vše pro to, abychom objednávky obdržené v pracovní den do 12:00 hodin expedovali do 3 pracovních dnů. Jakmile je zboží od nás expedováno, zašleme Vám notifikační e-mail. Výjimečně může být lhůta na vychystání delší, o této skutečnosti Vás budeme případně informovat.

Běžná doba doručení zásilek, které předáme dopravci, je 1 až 2 pracovní dny.

Objednané zboží bude vydáno kterékoliv osobě zdržující se na Vámi určené dodací adrese. Takto vydané zboží se považuje za řádně doručeno.

V případě, že Vy ani Vámi pověřená osoba nepřevezmete zboží řádně a včas nebo zboží odmítnete převzít a bude nám vráceno zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním zboží. Zásilku opětovně doručíme jen po vzájemné dohodě.

Vlastnické právo ke zboží kupující nabude až úplným zaplacením celé kupní ceny.

K prodejní ceně zboží uvedeného v našem internetovém obchodě se připočítává poštovné dle způsobu doručení a adresy pro doručení.

Přehled možných způsobů doručení zásilek v rámci ČR – pro koncové zákazníky:

 • Doručení kurýrem: Zásilkovna, PPL
 • Doručení poštou: Česká pošta, a.s.
 • Doručení do výdejního místa:  Zásilkovna, Česká pošta
 • Osobní odběr: Havířov, Hukvaldy

Forma doručení

Osobní odběr

Česká pošta

Zásilkovna

PPL

           Cena doručení při objednávce do 1999 Kč

           Zdarma

           99 Kč

           69 Kč

           99 Kč

   

 

Forma doručení

Osobní odběr

Česká pošta

Zásilkovna

PPL

          

          Cena doručení při objednávce nad 2000 Kč

           Zdarma

           Zdarma

           Zdarma

           Zdarma

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jako spotřebitel jste oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

O svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás prosím informujte e-mailem na adrese ekkoliffe@gmail.com . Pro dodržení lhůty je rozhodující datum doručení oznámení.

Zboží spolu s průvodním dopisem nám pak musí být doručeno do 14 dnů ode dne oznámení na adresu: EKKO SISTERS, s.r.o., Nábřežní 506/24, 735 42  Těrlicko .Vyhrazujeme si právo nepřevzít zboží, které nám zašlete zpět na dobírku .

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste zvolili jiný druh doručení, než je nejlacinější běžný způsob doručení, který nabízíme.

Po doručení zboží zpět k nám bude vystaven opravný daňový doklad (dobropis), který Vám bude zaslán e-mailem a který je třeba potvrdit a doručit zpět k nám. Peníze Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od doručení potvrzeného dobropisu bezhotovostně na účet, který jste uvedli v dobropisu, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (včetně nákladů na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty) s výjimkou nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy z důvodu oprávněné reklamace (viz reklamační řád).

Od kupní smlouvy nemůžete odstoupit v případě, že se jedná o:

 • zboží, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů
 • zboží, které může být vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíchané s jinou látkou

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

VII. ZODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Bližší informace a přesné podmínky najdete v části  Reklamační řád. 

VIII. ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Několikrát do roka zasíláme náš newsletter s informacemi o novinkách pro ekologickou domácnost. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli přes odkaz uvedený na konci zprávy odhlásit.

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky bez výhrad přijímáte všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platném znění uvedeném na stránkách našeho internetového obchodu v den odeslání závazné objednávky, jako i platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na doručení, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuté jinak.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Veškeré Vaše podněty a stížnosti můžete sdělit osobně nebo písemně na naši doručovací adrese, případně telefonicky nebo formou e-mailu na adrese ekkoliffe@gmail.com.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 15. 7. 2019.